Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul “Traian Lalescu” pentru “Matematică, Informatică și Științele Naturii”

  • Prof.univ.dr. Daniela ZAHARIE

Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul “ Traian Vuia” pentru “Științe Inginerești”

  • Prof.univ.dr.ing. Radu Adrian VASIU

Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul “Petru Drăgan” pentru “Științe Biologice și Biomedicale”

  • Prof.univ.dr. Dorel SĂNDESC

Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul “Gheorghe Ionescu Șișești” pentru “Științe Agronomice și Medicină
Veterinară”

  • Prof.univ.dr.ing. Isidora RADULOV

Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul “Cornel Olariu” pentru “Științe Sociale, Economice și Antreprenoriat”

  • Prof.univ.dr. Alexandru BUGLEA

Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul “Eugen Todoran” pentru “Științe Umaniste și Arte”

  • Prof.univ.dr. Vasile POPOVICI

Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul Academiei Române

  • Acad. Păun-Ion OTIMAN

Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul “Coriolan Brediceanu” pentru “Performanțe Deosebite în Educație”

  • Prof.dr. Maria ȘTEFĂNIE

Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul “Solidaritatea – Gheorghe Ciobanu” pentru responsabilitate socială

  • Asociația LOGS

Gala Excelentei Banatene 2022

Premiul „Eftimie Murgu” pentru “ Promovarea Imaginii Timișoarei și a Banatului”

  • Marius Giura / Fundația Culturală Jazz Banat

Laureații Galei Excelenței

Premii

Regulament

Comisii